Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κεντρική μας αρχή αποτελεί η πεποίθηση ότι η αποστολή κάθε εταιρείας είναι να συγκεράσει την υψηλότερη δυνατή οικονομική απόδοση (ικανοποιώντας έτσι τις προσδοκίες των μετόχων), με τον ρόλο της ως μέρος του κοινωνικού συνόλου και να μην παραμελεί τις ευθύνες της έναντι της κοινότητας (διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα των λοιπών εμπλεκομένων).

Η δέσμευσή μας στην κοινωνία παίρνει πολλές μορφές:

Προς τους συνεργάτες μας

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που παρέχει συνθήκες εργασίας εντός του οποίου οι εργαζόμενοι μας μπορούν να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους δυναμικό, αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, οι ατομικές ανάγκες λαμβάνονται όπου είναι δυνατόν υπόψη, και η εργασία ανταμείβεται με απολαβές που ξεπερνούν τον μέσο μισθό της αγοράς. Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε τους ανθρώπους μας να προχωρούν και να προοδεύουν τόσο ατομικά όσο και ως επαγγελματίες.

Προς το περιβάλλον

Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το φυσικό μας περιβάλλον και ασκεί έντονες πιέσεις σε περιορισμένους φυσικούς πόρους, γι ‘αυτό κάνουμε το παν για να μειώσουμε το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας.

  • Σταδιακά αντικαθιστούμε όλο τον ενεργειακό φωτισμό των εγκαταστάσεων μας με πιο αποδοτικό φως LED

  • Βρισκόμαστε στη διαδικασία εισαγωγής ανακύκλωσης ΟΛΩΝ των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις μας

  • Επί του παρόντος, αξιολογούμε τη δυνατότητα μετατροπής της ταράτσας των κεντρικών μας εγκαταστάσεων σε βιοκλιματική εγκατάσταση και την εισαγωγή ηλιοσυσσωρευτών ως συμπλήρωμα των συμβατικών πηγών ενέργειας που καταναλώνουμε.

Προς την Κοινωνία

Παρά την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων ετών, οι οποίες οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στη συρρίκνωση , είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να απορροφήσουμε τους κραδασμούς που προκάλεσε η οικονομική κρίση με επιτυχία, γεγονός που μας επιτρέπει τώρα να αναπτύξουμε ένα σχέδιο για την ανάληψη διαφόρων δράσεων προσανατολισμένων στα ευπαθή τμήματα της κοινωνίας μέσω υποστήριξης επίσημων οργανώσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, καθώς και τη χορηγία των τεχνών και του αθλητισμού σε ερασιτεχνικό επίπεδο.