Παροχή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του Εξεταστικού Κέντρου

Πρόκειται για μια δραστηριότητα στην οποία η Εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί για μεγάλο διάστημα και στην οποία έχει αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου σημαντική εμπειρία. Σε συνεργασία με την μεγαλύτερη διεθνή εταιρεία στο χώρο της λειτουργίας εξεταστικών κέντρων Prometric, η εταιρεία εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για λογαριασμό της τελευταίας τα εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δώδεκα και έξι θέσεις εξεταζομένων αντίστοιχα, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ένα ακόμη κέντρο εξετάσεων, αυτό της ETS (Educational Testing Services) όπου εξετάζεται αποκλειστικά η πιστοποίηση TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με συνολικά 20 θέσεις στην Αθήνα.

Μέσω του εξεταστικού κέντρου της Prometric παρέχονται μεταξύ άλλων αποκλειστικά εξετάσεις για πιστοποιήσεις όπως το GRE, PMI και USMLE καθώς και διαγωνισμοί EPSO της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εξεταστικά κέντρα απαιτούν σύγχρονη υποδομή, ενώ η διαδικασία εξετάσεων αυτή καθαυτή είναι ιδιαίτερα αυστηρή και ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα, καθώς το κέντρο παρακολουθείται συνεχώς και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.